लड़ली लूमा झूमा ऐ Ladli Luma Jhuma Free Song Lyrics

O Ladli Luma Jhuma .. Mharo Gorband Nakhralo - Rajasthani Folk Song, लड़ली लूमा झूमा ऐ लड़ली लूमा झुमा ऐ, ओ म्हारो गोरबन्द नखराळो आलिजा म्हारो गोरबन्द नखराळो

लड़ली लूमा झूमा ऐ Hindi Lyrics


लड़ली लुमा झूमा रे
लड़ली लुमा झूमा रे
म्हारो साजन नखरालो
आलिजा म्हारो साजन नखरालो
लड़ली लुमा झूमा रे
लड़ली लुमा झूमा रे

गाया ने चरावती ने रुमाल ने छुट्यो रे
गाया ने चरावती ने रुमाल ने छुट्यो रे
म्हारा साहेबा रुमाल ने रंगड़ा भरीया रे
भरिया रच म्हारो साजन नखरालो
आलिजा म्हारो साजन नखरालो

रोटिया ने बनावती ने रुमालिया ने निरखती रे
रोटिया ने बनावती ने रुमालिया ने निरखती रे
म्हारा साजनिया री सकल रुमालिया मे देखु रे
देखु रे म्हारो साजन नखरालो
आलिजा म्हारो साजन नखरालो

डोली उपर चलती ने रुमालियो लेजावती
डोली उपर चलती ने रुमालियो लेजावती
में तो रुमालिया ने देख चूर चूर रौउ रे
रौउ रे राज म्हारा साजन नखरालो
आलिजा म्हारो साजन नखरालो

पीहरिया ने जावती रुमालियो लेजावती
पीहरिया ने जावती रुमालियो लेजावती
में तो रुमालिया ने देख दिनडा काटु रे
काटु राज म्हारा साजन नखरालो
आलिजा म्हारो साजन नखरालो

Post a Comment

0 Comments