Seven Samurai Movie Release date, Cast and Trailer

Seven Samurai Movie Release date, Seven Samurai and Trailer: Here complete information is given including Seven Samurai Release date, Seven Samurai Cast and Seven Samurai Trailer.

Seven Samurai Movie Release date, Cast and Trailer

Seven Samurai Details With Table

Movie name Seven Samurai
Production TOHO
Release Date 1954-04-26
Cast
 • Kikuchiyo: Toshirō Mifune
 • Kambei Shimada: Takashi Shimura
 • Gorobei Katayama: Yoshio Inaba
 • Kyuzo: Seiji Miyaguchi
 • Heihachi Hayashida: Minoru Chiaki
 • Shichiroji: Daisuke Katō
 • Katsushiro Okamoto: Isao Kimura
 • Shino: Keiko Tsushima
 • Rikichi’s Wife: Yukiko Shimazaki
 • Manzô – Father of Shino: Kamatari Fujiwara
 • Mosuke: Yoshio Kosugi
 • Yohei: Bokuzen Hidari
 • Rikichi: Yoshio Tsuchiya
 • Gisaku, the Old Man: Kokuten Kōdō
 • Kidnapper: Eijirō Tōno
 • Coolie A: Jun Tatara
 • Bun Seller: Atsushi Watanabe
 • Grandfather of Kidnapped Girl: Toranosuke Ogawa
 • Samurai: Isao Yamagata
 • Bandit Scout: Kichijirô Ueda
 • Blind Player: Sôjin Kamiyama
 • Samurai Who Kicks Farmers: Gen Shimizu
 • Gosaku: Keiji Sakakida
 • Bandit Chieftain: Shinpei Takagi
 • Bandit Second-in-Command: Shin Ôtomo
 • Samurai with Gun: Toshio Takahara
 • Tea Shop Owner: Hiroshi Sugi
 • Weak Ronin: Hiroshi Hayashi
 • Coolie #2: Sachio Sakai
 • Strong-Looking Samurai: Sôkichi Maki
 • Buddhist Priest: Ichirô Chiba
 • Wife of Gono Family: Noriko Sengoku
 • Woman Farmer: Noriko Honma
 • Samurai: Masanobu Ôkubo
 • Bandit: Etsuo Saijo
 • Samurai: Minoru Itō
 • Samurai: Haruya Sakamoto
 • Samurai: Gorô Sakurai
 • Bandit: Hideo Shibuya
 • Samurai: Kiyoshi Kamoda
 • Bandit Who Escapes: Senkichi Ômura
 • Bandit Who Escapes: Takashi Narita
 • Bandit: Shôichi Hirose
 • Bandit: Kôji Uno
 • Bandit: Masaaki Tachibana
 • Bandit: Kamayuki Tsubono
 • Bandit: Taiji Naka
 • Bandit: Chindanji Miyagawa
 • Bandit: Shigemi Sunagawa
 • Bandit: Akira Tani
 • Bandit: Akio Kusama
 • Bandit: Ryûtarô Amami
 • Bandit: Jun Mikami
 • Bandit: Haruo Nakajima
 • Farmer: Sanpei Mine
 • Samurai: Masahide Matsushita
 • Samurai: Kaneo Ikeda
 • Gisaku’s Son: Takuzô Kumagaya
 • Farmer: Ippei Kawagoe
 • Farmer: Jirô Suzukawa
 • Farmer: Junpei Natsuki
 • Farmer: Kyôichi Kamiyama
 • Farmer: Haruo Suzuki
 • Farmer: Gorô Amano
 • Farmer: Akira Kitchôji
 • Farmer: Kōji Iwamoto
 • Husband of Gono Family: Hiroshi Akitsu
 • Farmer: Akira Yamada
 • Farmer: Kazuo Imai
 • Farmer: Eisuke Nakanishi
 • Farmer: Toku Ihara
 • Farmer: Hideo Ôtsuka
 • Farmer: Shû Ôe
 • Farmer in Front of Gono: Yasuhisa Tsutsumi
 • Farmer: Yasumasa Ônishi
 • Farmer in Front of Gono: Tsuneo Katagiri
 • Farmer: Megeru Shimoda
 • Farmer: Masayoshi Kawabe
 • Farmer: Shigeo Katô
 • Farmer: Yoshikazu Kawamata
 • Coolie #3: Takeshi Seki
 • Gisaku’s Daughter-in-Law: Haruko Toyama
 • Woman Farmer in front of Gono: Tsuruko Mano
 • Woman Farmer: Matsue Ono
 • Woman Farmer: Tsurue Ichimanji
 • Woman Farmer: Masako Ôshiro
 • Woman Farmer: Kyōko Ozawa
 • Farmer’s Wife: Michiko Kadono
 • Farmer’s Wife: Toshiko Nakano
 • Farmer’s Wife: Shizuko Azuma
 • Farmer’s Wife: Michiko Kawabe
 • Farmer’s Wife: Yûko Togawa
 • Farmer’s Wife: Yayoko Kitano
 • Farmer’s Wife: Kyoko Mori
 • Woman Farmer: Misao Suyama
 • Woman Farmer: Toriko Takahara
 • Samurai Wandering through Town (uncredited): Takeshi Katō
 • Samurai Wandering through Town (uncredited): Tatsuya Nakadai
 • Samurai Wandering through Town (uncredited): Ken Utsui
 • Farmer (uncredited): Ren Yamamoto
Rating 8.452
Genres Action,Drama
Language ja
Countries Japan

Seven Samurai Movie Trailer


Seven Samurai Movie All Details List

  • Movie name: Seven Samurai
  • Seven Samurai Release Date: 1954-04-26
  • Seven Samurai Production: TOHO
  • Seven Samurai Cast Name:
   • Kikuchiyo: Toshirō Mifune
   • Kambei Shimada: Takashi Shimura
   • Gorobei Katayama: Yoshio Inaba
   • Kyuzo: Seiji Miyaguchi
   • Heihachi Hayashida: Minoru Chiaki
   • Shichiroji: Daisuke Katō
   • Katsushiro Okamoto: Isao Kimura
   • Shino: Keiko Tsushima
   • Rikichi’s Wife: Yukiko Shimazaki
   • Manzô – Father of Shino: Kamatari Fujiwara
   • Mosuke: Yoshio Kosugi
   • Yohei: Bokuzen Hidari
   • Rikichi: Yoshio Tsuchiya
   • Gisaku, the Old Man: Kokuten Kōdō
   • Kidnapper: Eijirō Tōno
   • Coolie A: Jun Tatara
   • Bun Seller: Atsushi Watanabe
   • Grandfather of Kidnapped Girl: Toranosuke Ogawa
   • Samurai: Isao Yamagata
   • Bandit Scout: Kichijirô Ueda
   • Blind Player: Sôjin Kamiyama
   • Samurai Who Kicks Farmers: Gen Shimizu
   • Gosaku: Keiji Sakakida
   • Bandit Chieftain: Shinpei Takagi
   • Bandit Second-in-Command: Shin Ôtomo
   • Samurai with Gun: Toshio Takahara
   • Tea Shop Owner: Hiroshi Sugi
   • Weak Ronin: Hiroshi Hayashi
   • Coolie #2: Sachio Sakai
   • Strong-Looking Samurai: Sôkichi Maki
   • Buddhist Priest: Ichirô Chiba
   • Wife of Gono Family: Noriko Sengoku
   • Woman Farmer: Noriko Honma
   • Samurai: Masanobu Ôkubo
   • Bandit: Etsuo Saijo
   • Samurai: Minoru Itō
   • Samurai: Haruya Sakamoto
   • Samurai: Gorô Sakurai
   • Bandit: Hideo Shibuya
   • Samurai: Kiyoshi Kamoda
   • Bandit Who Escapes: Senkichi Ômura
   • Bandit Who Escapes: Takashi Narita
   • Bandit: Shôichi Hirose
   • Bandit: Kôji Uno
   • Bandit: Masaaki Tachibana
   • Bandit: Kamayuki Tsubono
   • Bandit: Taiji Naka
   • Bandit: Chindanji Miyagawa
   • Bandit: Shigemi Sunagawa
   • Bandit: Akira Tani
   • Bandit: Akio Kusama
   • Bandit: Ryûtarô Amami
   • Bandit: Jun Mikami
   • Bandit: Haruo Nakajima
   • Farmer: Sanpei Mine
   • Samurai: Masahide Matsushita
   • Samurai: Kaneo Ikeda
   • Gisaku’s Son: Takuzô Kumagaya
   • Farmer: Ippei Kawagoe
   • Farmer: Jirô Suzukawa
   • Farmer: Junpei Natsuki
   • Farmer: Kyôichi Kamiyama
   • Farmer: Haruo Suzuki
   • Farmer: Gorô Amano
   • Farmer: Akira Kitchôji
   • Farmer: Kōji Iwamoto
   • Husband of Gono Family: Hiroshi Akitsu
   • Farmer: Akira Yamada
   • Farmer: Kazuo Imai
   • Farmer: Eisuke Nakanishi
   • Farmer: Toku Ihara
   • Farmer: Hideo Ôtsuka
   • Farmer: Shû Ôe
   • Farmer in Front of Gono: Yasuhisa Tsutsumi
   • Farmer: Yasumasa Ônishi
   • Farmer in Front of Gono: Tsuneo Katagiri
   • Farmer: Megeru Shimoda
   • Farmer: Masayoshi Kawabe
   • Farmer: Shigeo Katô
   • Farmer: Yoshikazu Kawamata
   • Coolie #3: Takeshi Seki
   • Gisaku’s Daughter-in-Law: Haruko Toyama
   • Woman Farmer in front of Gono: Tsuruko Mano
   • Woman Farmer: Matsue Ono
   • Woman Farmer: Tsurue Ichimanji
   • Woman Farmer: Masako Ôshiro
   • Woman Farmer: Kyōko Ozawa
   • Farmer’s Wife: Michiko Kadono
   • Farmer’s Wife: Toshiko Nakano
   • Farmer’s Wife: Shizuko Azuma
   • Farmer’s Wife: Michiko Kawabe
   • Farmer’s Wife: Yûko Togawa
   • Farmer’s Wife: Yayoko Kitano
   • Farmer’s Wife: Kyoko Mori
   • Woman Farmer: Misao Suyama
   • Woman Farmer: Toriko Takahara
   • Samurai Wandering through Town (uncredited): Takeshi Katō
   • Samurai Wandering through Town (uncredited): Tatsuya Nakadai
   • Samurai Wandering through Town (uncredited): Ken Utsui
   • Farmer (uncredited): Ren Yamamoto
  • Seven Samurai Genres: Action,Drama
  • Seven Samurai Language: ja
  • Countries: Japan
I hope now you have complete information about Seven Samurai Movie Release date, cast, and Trailer, then do share this post with your friends on social media.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top